Zabiegi melioracyjne w Polsce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabiegi melioracyjne w Polsce - wykład - strona 1 Zabiegi melioracyjne w Polsce - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zabiegi melioracyjne w Polsce 1.zapobieganie powodziom 2.intensywna produkcja rolna i degradacja środowiska
3.efekty produkcyjne odejście od kosztownych zabiegów inwestycyjnych. Scenariusz jak będzie dalej -1.Potrzeba przystosowania środowiska dla potrzeb produkcji roślinnej w tym przez meliorację 2. Charakter zabiegów melioracyjnych będzie wyznaczany przez kryteria środowiskowe, które dążą do utrzymywania równowagi w krajobrazie. 3 Powinny nastąpić ograniczenia nowych robót na rzecz zabiegów, koncentracja na zabiegach ochrony , odbudowy renowacji 4.Charakter autonomiczny jednokierunkowy melioracji, powinien być ograniczony na rzecz zadań produkcyjnych. Wody może zabraknąć dla człowieka -żeby wyprodukować/ zaspokoić potrzeby człowieka w diecie wegetariańskiej potrzeba 1,5 m3 wody, a dieta mięsna 4 m3.
Zabiegi rolniczo- leśne i wodno- techniczne wpływające na gospodarowanie wodą w krajobrazie A. Zabiegi rolniczo- leśne 1. Właściwe rozmieszczenie pokrywy roślinnej - ograniczenie spływów powierzchniowych; zmniejszenie zjawisk erozji; hamowanie prędkości wiatrów 2. Prawidłowe zabiegi uprawowe- zabiegi agromelioracyjne (działają na podglebie 60-70 cm)- kierunki orki (poprzecznie do spadków) - wapniowanie (lepsza struktura gleby, woda się zatrzymuje): odpowiedni płodozmian B. zabiegi techniczne 1. Regulacja cieków- ochrona przed powodziom; żegluga; rolnictwo 2. Budowa zbiorników wodnych-ochrona przed powodziom (ok. 6% średniego rocznego odpływu możemy w nich zgromadzić); zwiększenie retencji wodnej; w celu energetycznym 3. Zaopatrzenie osiedli w wodę 4.odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów 5.Budowa urządzeń melioracyjnych dla potrzeb rolnictwa. Warunki niezbędne do realizacji melioracji kompleksowych na terenach wiejskich - wprowadzenie ustawy o kompleksowym kształtowaniu terenów wiejskich; dokonanie przekształceń w strukturze Ministerstwa Rolnictwa i na szczeblu województw w celu umożliwienia nadzoru i konsultacji; stworzenie prywatnych, wyspecjalizowanych biur projektowych i firm wykonawczych do obsługi technicznej prac związanymi z kompleksowymi melioracjami; pozyskanie funduszy na restrukturyzacje rolnictwa, ochronę środowiska, roboty publiczne w celu realizacji melioracji kompleksowych. Podsumowanie: obecna struktura polskiego rolnictwa, jego warunki oraz warunki pracy w większości wsi w Polsce stanowi barierę dla dostosowania naszej gospodarki rolnej do struktur i standardów wspólnoty europejskiej; Proces restrukturyzacji rolnictwa będzie wymagał znacznych środków i udziału specjalistów z różnych branż do stworzenia podstaw prawnych, ekonomicznych oraz przebudowy mentalności polskich rolników ..
TERENY UŻYTKOWE ROLNICZO - niewłaściwa struktura użytków w zlewni; niewłaściwa uprawa, orka wzdłuż największego spadku; brak zabiegów agromelioracyjnych oraz wapniowania; zbyt duże nawożenie oraz nadmierna ilość śr. chemicznych.

(…)

… nawożenie oraz nadmierna ilość śr. chemicznych. TERENY WIEJSKIE UPRZEMYSŁOWIONE -głębokie odwodnienie terenów objętych zabudową; kopalnie odkrywkowe; głębokie kanały; zanieczyszczenie wód; brak składowisk odpadów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz