Mediana - strona 6

Estymacja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

oczekiwaną w populacji generalnej; oczywiście także wariancja z próby, mediana albo dominanta...

Statystyka - pytanie 28

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jędrzej Stanisławek
 • Statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

jest dzielona na 4 podciągi, a ich łączenia są odpowiednio pierwszym kwartylem (Q1 ) medianą (me) i trzecim...

Wykład - parametr ruchu drogowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Józef Suda
 • Podstawy inżynierii ruchu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 945

transportowego czy wnioskowania statystycznego. Estymatory to miedzy innymi: moda, mediana, wartość oczekiwana...

Zasady lokalizacji detektorów

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Sterowanie ruchem drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

w odległość 15-20[m] od linii zatrzymania -odległość min: ; -mediana prędkości -odległość maks: ; -min...

Wykład - Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Wywiał
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 819

wariancją (dla wcześniejszych wzorów) Dla mediany: - połowa długości przedziału teraz nie znamy , rozkład N...

Statystyka - teoria

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Statystyka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1456

na dwie czci 25% z nich ma warto cechy mniejszej od niego za 75% wiksze. Me mediana dzieli jednostki...