Mechanika pękania

Pękanie materiałów

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr inż. Marcin Zielińsk
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4690

 stali austenitycznych i ferrytycznych. Elementy mechaniki pękania: Mechanika pękania: nowa gałąź wiedzy...

Nauka o materiałach - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

zajmujących się materiałami jak: chemii i fizyki ciała stałego, metaloznawstwa, mechaniki pękania, i in. Nauka...

Mechanika prezentacja MES

  • Politechnika Śląska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1736

fizykomechanicznych skały. Zależnie od stanu wiedzy z zakresu mechaniki pękania materiałów oraz możliwości techniki...