Sprawozdanie - wielokrymetrialny dobór własności wytrzymałości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawozdanie - wielokrymetrialny dobór własności wytrzymałości - strona 1 Sprawozdanie - wielokrymetrialny dobór własności wytrzymałości - strona 2 Sprawozdanie - wielokrymetrialny dobór własności wytrzymałości - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
Imię i Nazwisko ..................................................
Wydział ...............................................................
Rok ..............................
Grupa ......................
Data ćwiczenia ...................................................
ĆWICZENIE 17
WIELOKRYTERIALNY DOBÓR WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
MATERIAŁÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH ODPORNOŚCI NA PĘKANIE KIC
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wielokryterialny dobór własności wytrzymałościowych materiału
przewidzianego na bezpieczny, cienkościenny zbiornik ciśnieniowy.
2. Stosowane kryteria i wskaźniki doboru materiałów
2.1 Klasyczne kryterium wytrzymałościowe dla cienkościennego zbiornika kulistego i zakończeń
zbiornika cylindrycznego, wykonanego z materiału z granicą plastyczności σf:
σ=
pR
≤σ f
2t
zatem maksymalizuje się wartość wskaźnika M3:
M3 = σf
2.2 Kryteria mechaniki pękania.
2.2.1 Kryterium uplastycznienia materiału przed mikropęknięciem (przed pęknięciem
katastroficznym wystąpi zauważalne zniekształcenie zbiornika):
σ=
CK IC
π aC
zatem warunek nierozprzestrzeniania się mikropęknięcia o długości ac po osiągnięciu
wartości granicy plastyczności σf:
⎛K
π aC ≤ C ⎜ IC
⎜σ
⎝ f
2
2
dlatego dopuszczalną wielkość mikropęknięcia maksymalizuje się, dobierając materiał o
największej wartości wskaźnika M1:
K
M 1 = IC
σf
1
2.2.2 Kryterium stabilności mikropęknięcia (przed pęknięciem katastroficznym zbiornika
wystąpi zauważalny wyciek):
σ=
CK IC
π
t
2
grubość t ścianki zbiornika wg punktu 2.1:
t≥
pR
2σ f
zatem:
π pR
4C
2
⎛K2
= ⎜ IC
⎜σ
⎝ f
dlatego maksymalne ciśnienie p wytrzymuje najbezpieczniej zbiornik wykonany z
materiału o największej wartości wskaźnika M2:
M2 =
2
K IC
σf
3. Wyznaczenie współczynników kierunkowych dla prostych ilustrujących kryteria
reprezentowane wskaźnikami M1, M2 i M3
gdy funkcja ma postać:
y = bx a
w logarytmicznym układzie współrzędnych obu osi przyjmuje postać:
log y = a log x + log b
wtedy współczynnik kierunkowy prostej wyniesie a.
3.1 Współczynnik kierunkowy prostej dla kryterium reprezentowanego wskaźnikiem M1:
KIC = ........................................ [MPa⋅m1/2]
log KIC = ........................................
a1 = ..........
3.2 Współczynnik kierunkowy prostej dla kryterium reprezentowanego wskaźnikiem M2:
KIC = ........................................ [MPa⋅m1/2]
log KIC = ........................................
a2 = ..........
3.3 Współczynnik kierunkowy prostej dla kryterium reprezentowanego wskaźnikiem M3:
M3 = σf [MPa]
a3 = ..........
2
4. Dobór materiałów
4.1 Dobór rodziny materiałów na podstawie załączonego poniżej wykresu (Rys. 1),
wyznaczonych wcześniej współczynników kierunkowych a1 i a2 oraz dla przyjętych trzech
wartości granicy plastyczności σf (kryterium reprezentowanego wskaźnikiem M3).
Rys. 1 Krytyczny współczynnik intensywności naprężeń

(…)

…]:
.........................................................................................................................................................
c) proponowana rodzina materiałów dla wartości granicy plastyczności σf = 200 [MPa]:
.........................................................................................................................................................
3
4.2 Dobór rodziny materiałów i należącego do niej konkretnego gatunku materiału z
zastosowaniem programu CES.
Na osobnej kartce dołączyć wydruk zestawienia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz