wyznaczanie odporności materiałów na pękanie - sprawozdanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyznaczanie odporności materiałów na pękanie - sprawozdanie - strona 1 wyznaczanie odporności materiałów na pękanie - sprawozdanie - strona 2 wyznaczanie odporności materiałów na pękanie - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Wydziałowy Zakład Wytrzymałości Materiałów
Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
Imię i Nazwisko ..........................................
Wydział .......................................................
Rok ............... Grupa ...................................
Data ćwiczenia ............................................
Ć WICZENIE 15
WYZNACZANIE
ODPORNOŚCI MATERIAŁÓW NA PĘKANIE
(KIC)
1. Przedmiot ćwiczenia
1.1 Przedmiotem ćwiczenia są metody doświadczalne stosowane w liniowej mechanice
pękania, to jest operujące miarą ciągliwości materiału w postaci KIC.
1.2 Ćwiczenie dotyczy materiałów, które są kruche, a próbki spełniają normy E399.
2. Cel i zakres ćwiczenia
2.1 Ćwiczenie obejmuje badanie próbek z karbem, w dnie którego wytworzone zostało
wstępne, ostro zakończone pękniecie zmęczeniowe.
3. Zalecenia
3.1 Zalecanym rodzajem próbek są próbki kompaktowe.
3.2 Zalecane jest stosowanie próbek o grubości B podanej w tabeli zamieszczonej w
materiałach dodatkowych do sprawozdania.
3.3 Zalecana, początkowa względna długość pęknięcia aw tych próbek powinna mieścić się w
zakresie: 0,45

(…)

… rozwarcia szczeliny
5. Własności badanego materiału oraz wymiary próbki i karbu
Badany materiał
Granica plastyczności Rp 0,2 [MPa]
Moduł Younga E [MPa]
(Rp 0,2 /E) x 103
Orientacyjna wymagana grubość próbki Bmin. [mm] (wg tab.2)
AW 7075
501
66 000
Grubość próbki B [mm]
Efektywna szerokość próbki W [mm]
Początkowa długość szczeliny a’ (w odl. ¼ B) [mm] (wg rys. 2)
Początkowa długość szczeliny a’’ (w odl…

20
12
7
gdzie: Rp0,2 – umowna granica plastyczności materiału dla danej temperatury badania,
E – moduł Younga
Pomiar wielkości karbu
(początkowej długości pęknięcia a)
Pomiaru początkowej długości pęknięcia a dokonuje się po pęknięciu próbki w trzech
pozycjach: w środku grubości próbki i w dwóch miejscach oddalonych od bocznych powierzchni
zewnętrznych próbki o ¼ grubości próbki (rys.2…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz