Si

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Si - strona 1 Si - strona 2 Si - strona 3

Fragment notatki:

siŁOwE kryterium PĘkania Tzw. kryterium siłowe pękania to kryterium energetyczne, ale wykorzystujące koncepcję WIN jako miary odporności na pękanie. Rezygnuje z energii powierzchniowej na rzecz nowej charakterystyki - krytycznego WIN K IC ("odporność na kruche pękanie") .
Siłowe kryterium pękania Wielkość K c może być uznana za stałą materiałową jedynie w PSO (ciała "grube") ZaleŻNOŚĆ parametru K c OD GRUBOŚCI CIAŁA w ciałach o grubości przekraczającej B c (region III) dominuje PSO, a WIN osiąga wartość minimalną K Ic nie ulegającą zmianie ze wzrostem grubości ciała. K Ic uznaje się zatem za stałą materiałową określającą odporność materiału na pękanie.
w przejściowym obszarze grubości (region II) - wewnętrzna część ciała przylegająca do wierzchołka szczeliny znajduje się w PSO, a części przylegające do powierzchni zewnętrznych w PSN. Odporność na pękania zmienia się między minimum, tzn. K Ic , a maksimum K 1c max .
w ciałach o grubościach mniejszych od B o dominuje PSN (region I). Rezultaty dotyczące odporności na pękanie obciążone są dużą niepewnością.
czym większa jest granica plastyczności materiału, tym strefa plastyczna jest mniejsza (większość materiału w strefie pękania znajduje się w PSO). Zmniejszanie się strefy plastycznej, osłabiającej efekt kruchego pękania oznacza zarazem względny wzrost kruchości, przejawiający się spadkiem wartości K 1c . Tak więc czym wyższa jest granica plastyczności materiału, tym mniejszą ma on odporność na pękanie.
materiały o wysokiej granicy plastyczności mają niską zarówno maksymalną odporność na pękanie K 1c max (PSN), jak i minimalną , tzn. K Ic (PSO).
Analiza ilościowa wpływu grubości na odporność na pękanie aproksymacja liniowa Andersona
model Kraffta, Sullivana i Boyle'a.
model Bluhm'a pół-empiryczne równanie Irwina
Wyznaczanie odpornoŚci na pĘkanie wg ASTM Specification E-399 . 1. Próbki testowe. próbka z karbem jednostronnym do trójpunktowego zginania ( ang. SENB - S ingle E dge N otched B end specimen)
próbka kompaktową do próby rozciągania ( ang. CT - C ompact T ension specimen)
próbka zakrzywioną w kształcie litery C ( ang. C-shaped specimen). Charakterystyczne wymiary B, W i a wynikają z warunków PSO
Norma zaleca minimalne wymiary w zależności od stosunku σ ys / E - czym jest on mniejszy, tym wymagana grubość B i dł.szczeliny a jest większa (np. dla σ ys / E= 0.0050 ÷0.0057 min. grubość powinna wynosić wg.normy 7.5 cm. Oznacza to, że wysokość próbki SENB winna wynosić 15 cm, a jej długość min. 60 cm !)

(…)

… wpływu grubości na odporność na pękanie
aproksymacja liniowa Andersona
model Kraffta, Sullivana i Boyle'a.
model Bluhm'a pół-empiryczne równanie Irwina
Wyznaczanie odpornoŚci na pĘkanie wg ASTM Specification E-399.
1. Próbki testowe.
próbka z karbem jednostronnym do trójpunktowego zginania (ang. SENB - Single Edge Notched Bend specimen)
próbka kompaktową do próby rozciągania (ang. CT - Compact Tension
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz