Nauka o materiałach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o materiałach - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Nauka o Materiałach Wykład I Nauka o materiałach wprowadzenie Jerzy Lis Nauka o Materiałach   Jerzy Lis Kontakt: A-0  pok.110 B-6 pok.102 lis@agh.edu.pl Wykłady: Strona Katedry Technologii Ceramiki WIMiC AGH www.ceramika.agh.edu.pl/units Treść wykładów: http://cb6-181.ceramika.agh.edu.pl/kco/custom/dydaktyka.htm Nauka o Materiałach   Treść wykładu: 1. Inżynier technolog jako wytwórca materiałów: przykłady  konstrukcji z  kompleksowym wykorzystaniem różnych  materiałów. 2. Geneza nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. 3. Istota nauki o materiałach. 4. Miejsce nauki o materiałach w programie studiów Wydziału  Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. 5. Program i organizacja przedmiotu: - Wykład - Seminarium - laboratorium Nauka o materiałach   W działaniu człowieka podstawowe miejsce zajmuje zdobywanie, przekształcanie i wykorzystywanie dóbr materialnych. Taka działalność nosi nazwę TECHNIKI.    TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW to nauka o wytwarzaniu  wyrobów z materiałów wyjściowych formująca prawa,  środki do ich realizacji, szukająca dróg ich optymalizacji  ‘tėchnė’ – sztuka, rzemiosło  ‘logos’ -  słowo, opis, wiedza    TECHNIKI WYTWARZANIA to praktyczne wykorzystanie  technologii  Nauka o Materiałach Wprowadzenie Inżynier technolog jako wytwórca materiałów Przykłady kompleksowego zastosowania materiałów Przykład I Konstrukcja ściany budynku Nauka o Materiałach   Przykład II Konstrukcja kadzi stalowniczej Nauka o Materiałach Przykład III Konstrukcja pancerza  ceramicznego Nauka o Materiałach   Przykład IV Endoproteza stawu  biodrowego Nauka o Materiałach   CELEM DZIAŁALNOŚCI TECHNICZNEJ CZŁOWIEKA JEST  MATERIAŁ MATERIAŁ – ciało o właściwościach umożliwiających ich  wykorzystanie przez człowieka do wytwarzania produktów  MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE              NIEKONSTRUKCYJNE skały metale ceramika            paliwa spożywcze leki  W nauce o materiałach będziemy zajmować się materiałami  konstrukcyjnymi Nauka o Materiałach   Materiały należą do najstarszych dóbr kultury człowieka Rozwój cywilizacji to także rozwój materiałów i ich technik  wytwarzania Nauka o Materiałach   Rozwój materiałów to złożony proces oparty na kolejno  zdobywanych doświadczeniach technologicznych W czasie po II wojnie światowej wyścig technologiczny  wymusił poszukiwanie nowych bardziej wydajnych metod  poszukiwań nowych materiałów i ich technologii W latach ’70 XX w. Powstała w Stanach Zjednoczonych  nowa dziedzina nauki NAUKA O MATERIAŁACH I  INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Budowa Właściwości Ekonomia Technologia

(…)


Technologia
Ekonomia
Właściwości
Zastosowanie
Nauka o Materiałach
NAUKA O MATERIAŁACH to system poglądów uwzględniający jego
-Budowę
-Właściwości
-Metody otrzymywania
Dla optymalnego opracowania materiału o wymaganych
właściwościach dla określonego zastosowania
Nauka o materiałach wyrosła jako synteza kilku dziedzin nauki
zajmujących się materiałami jak: chemii i fizyki ciała stałego,
metaloznawstwa
….
Proszki, włókna, warstwy, kompozyty 2 godz.
Właściwości mechaniczne - sprężyste 2 godz.
Właściwości mechaniczne - plastyczne 2 godz.
Właściwości mechaniczne - dekohezja I 2 godz.
Właściwości mechaniczne – dekochezja II 2 godz.
Właściwości cieplne 2 godz.
Właściwości elektryczne 2 godz.
Właściwości magnetyczne 2 godz.
Właściwości optyczne 2 godz.
Zasady projektowania materiałów 2 godz.
Nauka o Materiałach
Literatura:
- M. F. Ashby; D. H. Jones „Materiały inżynierskie” 1 i 2
-
WNT Warszawa 1996
R. Pampuch "Budowa i właściwości materiałów
ceramicznych" Wyd. AGH Kraków 1995
J. Dereń; J. Haber; R. Pampuch „Chemia ciała stałego”
PWN Warszawa 1975
J. Lis i inni „Laboratorium z nauki o materiałach” AGH
2000
J. Lis. R. Pampuch „Spiekanie” wyd. AGH 2001
R. Pampuch „Współczesne materiały ceramiczne” wyd.
AGH 2005…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz