Matematyka finansowa kredyty - strona 19

Skok -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

środków pieniężnych wyłącznie swoim członkom Udzielanie członkom pożyczek i kredytów Prowadzenie...

Leasing a kredyt- opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

kredyt lub leasing finansowy Rynek leasingu w Polsce 36 firm leasingowych (min. Europejski Fundusz...

Prawo bankowe - 5

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

. ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych...

Koszty finansowania zewnętrznego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

- średnioważony koszt kredytów niecelowych (stopa kapitalizacji): ………………………………………… - koszt finansowy...

Stosunki konsorcjalne i holdingowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

, ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych...

Charakterystyka ryzyka kredytowego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

można podzielić na: - ryzyko aktywne, - ryzyko pasywne. Ryzyko aktywne wiąże się z udzieleniem kredytu i występuje...

Rynek pieniężny i kapitałowy - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Rynek pieniężny – tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynność, mające charakter...

Finanse- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1218

zaciagnięcie kredytu w banku centralnym Kredyt lombardowy (pod zastaw papierów wartościowych) Kredyt...

Emisje krótkoterminowych papierów dłużnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 413

jak np. kredyt bankowy, dostosowanie dopływu środków do potrzeb, poprzez elastyczne kształtowanie...