Rynek pieniężny i kapitałowy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pieniężny i kapitałowy - wykład - strona 1 Rynek pieniężny i kapitałowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Rynek pieniężny – tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o dużej płynność,
mające charakter wierzycielski (bony skarbowe ,bony komercyjne, certyfikaty depozytowe
itp. ). Termin wymagalności instrumentów rynku pieniężnego nie przekracza jednego roku
Rynek kapitałowy - tworzą go transakcje instrumentami finansowymi o charakterze.
wierzycielskim, bądź własnościowym, których termin realizacji wynosi co najmniej jeden
rok. Rynek kapitałowy można określić również jako zespół instytucji i reguł umożliwiających
pozyskiwanie długoterminowego kapitału w drodze obrotu (kupna i sprzedaży ) tj.
przenoszenia prawa z emitowanych papierów wartościowych
Podstawowym instrumentem rynku pieniężnego są
bony skarbowe – papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa głównie w celu
zapewnienia płynności na rynku pieniężnym oraz w celu sfinansowania bieżących wydatków
budżetu państwa. Termin wymagalności bonów skarbowych wynosi od jednego dnia do 52
tygodni. Główne charakterystyki bonu to terminowości i wartość nominalna
bony pieniężne NBP – krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez
NBP i
oferowane innym bankom krajowym i krajowym podmiotom gospodarczym.
Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego ;
Akcje – papiery wartościowe stwierdzające bezwarunkowe uczestnictwo ich właścicieli w
kapitale spółki akcyjnej, uprawniające do partycypacji w jej zyskach oraz do majątku spółki
w razie jej likwidacji.
Obligacje – papiery wartościowe, w których emitent potwierdza zaciągnięte określonej kwoty
pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w ustalonym
z góry
terminie oraz do zapłaty odsetek
Rynek finansowy – rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na
zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych (bony skarbowe, bony komercyjne, akcje,
obligacje, futures, opcje).
Instrument finansowy – kontrakt między dwoma stronami regulujący zależność finansową,
w jakiej obie strony pozostają.
Instrumenty finansowe :
instrumenty wierzycielskie – w których jedna strona kontraktu udziela drugiej stronie kredytu
,a druga strona zobowiązuje się zwrócić kredyt i zapłacić odsetki
instrumenty własnościowe – w których jedna strona kontraktu sprzedaje drugiej stronie prawo
własności przedsiębiorstwa
instrumenty
pochodne (terminowe) – w których strony określają swoje wzajemne
zobowiązania i należności do których dojdzie między nimi w przyszłości
Papier wartościowy – instrument finansowy zabezpieczony aktywami emitenta
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz