Marketing - strona 351

Bankowość - zjawiska finansowe

  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
  • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2527

wierzytelności (faktoranta) np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatków, marketing; Faktoring...

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2359

ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA. ZARZĄDZANIE ZEWNĘTRZNYMI ŹRÓDŁAMI FINANSOWANIA DLA POTRZEB ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI DANEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstwa mają ograniczone rozmiary i zazwyczaj nie wystarczaj...

Socjologia - praca

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1806

powszechna definicja reklamy przyjęta przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu brzmi: Reklama to wszelka...

Technologie informacyjne - egzamin

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Egzamin inżynierski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

pogarszaj cej si sytuacji finansowej przedsi biorstwa. 7. Elementy marketingu mix. 8. Struktura...

Wykłady i skrypt na egzamin

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr hab. Marek Jachimowski
  • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5033

...Polityka medialna i informacyjna - bada możliwości interwencji i organizacji procesów komunikacyjnych w społeczeństwie - szuka odpowiedzi na pytanie co i jak czynić w zakresie informacji i komunikacji społecznej aby służyły one społecznemu dobru i człowiekowi jako istocie ludzkiej- obejmuje...

Socjologia - ściągi

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 5439

- dział marketingu, public relations. nauczyciele prowadzą niezależne badania WIĘZI SPOŁECZNE Więzi...