Maria Ossowska

note /search

Maria Ossowska - opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia kultury
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1330

MARIA OSSOWSKA „MORALNOŚĆ MIESZCZAŃSA” III. Klasyczny model moralności mieszczańskiej: Beniamin...

Socjologia moralności - wykład 12

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Socjologia moralności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Przede wszystkim zajmowała się nią Maria Ossowska, choć wzmianki na temat różnego rodzaju...

Kontrola społeczna - Sankcje

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1771

-moralność - np. wyrzuty sumienia; Maria Ossowska, -religia - widzi w religii emanacje społeczeństwa...

Przedmiot etyki - definicja

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Etyka w turystyce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

znaczącą przedstawicielką tego nurtu była prof. Maria Ossowska, autorka takich znakomitych prac jak „Normy...

Podział teorii moralności-wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Etyka prawnicza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1603

nie ma tylko wymiaru religijnego, wbrew niektórym przekonaniom prawo & moralność wg Marii Ossowskiej normy moralne...