Kontrola społeczna - E. Durkheim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola społeczna - E. Durkheim - strona 1 Kontrola społeczna - E. Durkheim - strona 2

Fragment notatki:

Socjologia 5 15.11.
kontrola społeczna to:
społeczny system sankcji pozytywnych (nagrody) i negatywnych (kary, grzywny) oraz agend stosujących takie sankcje.
normy kulturowe wytworzone przed daną grupę są respektowane, Alexis de Tocqueville
internalizacja norm: oznacza, że normy traktujemy jako własne przestrzegamy danych norm kulturowych ale z poczucia obowiązku, mechanizm wewnętrznej kontroli, np. student
konformizm - postawa polegająca na tym, że naśladujemy inne osoby, które są dla nas ważne (G.H.M. → teoria osoby ważnej)
obawa przed sankcją - np. przedsiębiorca płacący podatki, kierowca zwalniający... każde społeczeństwo funkcjonuje lepiej jeśli przestrzega dane normy
PERMISYWNOŚĆ - każde społeczeństwo wytwarza sobie próg tolerancji. np. Berlusconi
Drugi podział: sankcje formalne: wymierzane przez instytucje sformalizowane; wojsko itp rozproszone: nieformalna, jeśli komuś zwrócimy uwagę, że zrobił coś złego, nie wynika z żadnych przepisów prawnych ani regulacji. WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWA mają tendencję do przestrzegania sankcji nieformalnych
jurydyzacja życia społecznego - jak coś źle działa, to potrzeba przepisów prawnych. Sam proces oznacza, że coraz więcej dziedzin życia społecznego jest regulowanych prawem.
Różnica z społeczeństwami tradycyjnymi- bo tam sankcje rozproszone. Kontrola sąsiadów, rówieśników, a dzisiaj SĄD!!!!!!;) mamy różne kultury prawne, Japonia - lepiej stracić coś, niż sąsiada. Kultura anglosaska - roszczeniowość
agendy nieformalne - członkowie rodzin, grupy rówieśnicze, sąsiedzi, koledzy ze studiów, pracy
agendy formalne: policja, prokuratura, sądy, więzienia, przeżywamy kryzys agend socjalizujących np. rodziny, ale też agend które mają charakter formalny np. kościoła, kryzys instytucji powoływanych do wychowywania młodych ludzi + sprzeczne przekazy tych agend . Co innego w domu, a co innego w szkole. Media - epatowanie przemocą, sposób przekazu (jednostronny), brutalizacja życia społecznego, - to nie przyczynia się do harmonijnego procesu socjalizacji
rola środowisk kontr-kulturowych , przekazują normy sprzeczne z ogólnie obowiązującymi. ŚRODKI ZARADCZE PRZECIW NEGATYWNYM SKUTKOM SOCJALIZACJI
trzeba wzmacniać agendy socjalizujące, wspierać te, które propagują pozytywne wzorce
propagowanie sportu
kwestia języka - mniej chamski, brutalny. Trzeba stosować różne metody, bo nie ma złotego środka. MECHANIZMY KONTROLI SPOŁECZNEJ - pozwalają zachować pewną równowagę, żeby społeczeństwo/ normy mogły dobrze funkcjonować.

(…)

… tworzy człowieka niezależnego, a on mówił, że życia społecznego nie można sprowadzać do gospodarki, bo społeczeństwo trzeba wychowywać.
Kapitalizm - bo można zawsze ulepszać więc po co socjalizm
konserwatyzm - bo trzeba tworzyć państwo świeckie
chciał, żeby socjologią byłą królową nauk o człowieku
socjologizm - on uważał, że przedmiotem socjologi powinny być fakty społeczne, natomiast powinno się badać…
… pozytywny fakty społeczne (sposoby działania, myślenia) należy badać jak rzecz
- fakty społeczne są zewnętrzne wobec nas, rodzimy się i musimy je przyswoić - działają przymuszają-co bo inaczej sankcje
- są szeroko rozproszone
- mają charakter obiektywny
mamy 4 rodzaje faktów: -obyczaj - dysponuje sankcjami rozproszonymi. Sposób powitania, kultura jedzenia -moralność - np. wyrzuty sumienia; Maria Ossowska, -religia - widzi w religii emanacje społeczeństwa, dla niego to zjawisko pozytywne, bo integruje społeczeństwo, w przeciwieństwie do Webera i Marksa.; funkcja euforyczna przy wielkich obrzędach, sacrum i profanum, patrzył na pryzmat samobójców przez pryzmat społeczeństwa, jeśli społeczeństwo nie zintegrowane to wiele problemów, ANOMIA- samobójstwo anonijne - chaos normatywny, to zjawisko występuje gry…
…. To zjawisko badał także - ROBERT MERTON - odnosił to zjawisko do społeczeństwa amerykańskiego, chodziło mu o brak spójności między system wartości a możliwościami ich realizacji. Dysonans między tym co jest cenione w tym społeczeństwie a tym co można osiągnąć. Chodziło o brak równych szans. Durkheim szerzej pojmował to zjawisko. - solidarność mechaniczna (typowa dla społeczeństw tradycyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz