Lokal mieszkalny - strona 2

note /search

Zaliczenie z prawa rzeczowego

  • Politechnika Warszawska
  • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078

notarialnego umowę darowizny lokalu mieszkalnego. Zawarte pomiędzy nimi porozumienie ustne zakładało...

Prawo mieszkaniowe - szablon

  • Politechnika Warszawska
  • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1302

z lokalu mieszkalnego oraz użytkowego, a także społecznego i gospodarczego znaczenia tej gałęzi prawa...

Zasób mienia wojskowego - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1372

remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury...

Wykład - spadek pojęcie

  • Politechnika Warszawska
  • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

rzeczowe: własność, użytkowanie wieczyste, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego...

Najem i dzierżawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1778

mieszkalnego stosuje się szczegółowe przepisy ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych...