zaliczenie z prawa rzeczowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zaliczenie z prawa rzeczowego - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw zaliczeniowy nr 1.
ZADANIE I.
Pan X. jest właścicielem budynku stanowiącego lokal mieszkalny znajdującego się w miejscowości A. przy ulicy C. nr 14. W lokalu tym prowadzi działalność gospodarczą w postaci sklepu wielobranżowego. Jego sąsiad - Pan Y. uznał, że ta działalność narusza jego prawo własności, utrudniając mu swobodne rozkoszowanie się należnym mu prawem własności.
Wskaż, czy pan Y ma możliwość ochrony swojego prawa własności. Odpowiedź uzasadnij.
ZADANIE II.
Strony zawarły w formie aktu notarialnego umowę darowizny lokalu mieszkalnego. Zawarte pomiędzy nimi porozumienie ustne zakładało jednak, że w istocie chodzi o sprzedaż tego lokalu za kwotę 250.000 zł. Oceń ważność tej umowy.
A gdyby była to umowa odpłatna (np. sprzedaży?)
ZADANIE III.
Małżonkowie W. są właścicielami mieszkania, położonego na pierwszym piętrze w domu stanowiącym własność gminy X. Jan W., jak to wynika z dokumentów przedstawionych przez wezwanych funkcjonariuszy Policji, znany jest z tego, że używa przemocy w stosunku do żony. Po kolejnej awanturze domowej Janina W. wystąpiła do wójta gminy X. z wnioskiem o opróżnienie zajmowanego przez małżonków lokalu z osoby jej męża.
Wskaż, czy roszczenie to jest uzasadnione. Odpowiedź uzasadnij. A gdyby małżonkowie byli najemcami lokalu?
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz