Lodowiec - strona 37

Wietrzenie-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

na miejscu, lub mogą być transportowane przez wody płynące, wiatr czy lodowiec. Produkty wietrzenia...

Geologiczna działalność morza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

i lodowce z obszarów lądowych. BliŜej brzegu paski i 13 Ŝwiry, dalej cząstki mniejsze – muły i iły. Osady...

Naturalne przyczyny śmiertelności w morzu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu bądź osuwiskiem ziemi (lub dzieleniem się lodowców...

SUDETY ZACHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

. Młodsza, że każdemu zlodowaceniu skandynawskiemu odpowiadało zlodowacenie lokalne. Aby powstały lodowce...