Lodowiec - strona 29

Geografia fizyczna świata

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

od dzisiejszych Alpidów na wschód. W całych Alpidach były lodowce. Alpidy łączy budowa geologiczna i rzeźba...

Geomorfologia egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

(procesy eoliczne), lodowce (procesy glacjalne), pływy i fale morskie. Geologia historyczna - nauka...

Geologia skałki

 • Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Adam Heród
 • Geologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2233

w niej gazy wiejący wiatr płynąca woda lodowce siła ciężkości Procesem geologicznym nazywamy zjawiska...

Wędkarstwo przyrodnicze w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

(ok.90%) ma charakter polodowcowy tzn. Powstała na skutek działalności lądolodu i lodowców górskich...

Elementy środowiska - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

to ok. 1 400 km3 (słone 97,5%) (słodkie 2,5=lodowce i lądolody, lód w sferze wiecznej zmarzliny 68,9...

Zróżnicowanie ekosystemów - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

- torfowo-glejowe gleby tundrowe oraz lodowce i lądolody; 2 - bielice; 3 - czarnoziemy; 4 - gleby pustynne...

Sekcja: Pseudocoelomata- Pseudojamowce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Czesław Błaszak
 • Zoologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1274

, przede wszystkim słodka, dziuple, mchy, ściółka tzw. `dziwne miejsca':gorące źródła (59 st. C), lodowce -zjawisko...

Cechy hygryczne klimatu Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

polodowcowe na Niżu - rynnowe (długie szlaki wód, odpływanie wód spod lodowca: Mamry, Czarna Hańcza...