Liturgia - strona 23

Państwa anglosaskie

Pobrań: 28
Wyświetleń: 3143

uznawały władzę papieża, różnice pomiędzy liturgią ich kościołów, a rzymską były dość nieznaczne...

Anglia (IX - poł. XVII w.)

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Z. Filipiak
  • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1288

przysięgi uznającej go za głowę kościoła. Jednak nie protestantyzm: zachowanie liturgii, org. kościelnej...

Integryzm - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

, a w szczególności tradycyjnej (potocznie zwanej "trydencką") liturgii, jak również tradycyjnego katechizmu; dotyczy...

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich cz. 1

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
  • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

1 2 CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM AUCTORITATE IOANNIS PAULI PP. II PROMULGATUS LIBRERIA EDITRICE VATICANA 1990 3 KODEKS KANONÓW KOŒCIO£ÓW WSCHODNICH PROMULGOWANY PRZEZ PAPIE¯A JANA PAW£A II WYDZIA£ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIE...

Historia kosciola katolickiego - Stolica Apostolska

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

Historia Kościoła Katolickiego – tom 4 CZASY NAJNOWSZE 1914 - 1978 I OKRES 1914 – 1958 ZNISZCZENIA I ODBUDOWY W dziejach ludzkości, szczególnie zaś w dziejach narodów europejskich, pierwsza wojna światowa (1914-1918) była wydarzeniem przełomowym. Jak nigdy dotąd, brało w niej udział 65 milionów lud...