Lipidy - strona 17

Barwniki - ćwiczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

. Rozpuszczalność lipidów Do probówek zawierających po 2ml rozpuszczalników organicznych (metanol, etanol, butanol...

Chloroplasty - ciałko zieleni - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1211

: monogalaktozylodiacyloglicerolu i digalaktozylodiacyloglicerolu, które stanowią 75% wszystkich lipidów chloroplastowych. Zawierają...

Promieniowce- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 735
Wyświetleń: 3283

- aktynobakterie koryno- i nokardiopodobne wytwarzają lipidy trehalozowe - właściwości surfaktantów, użyteczne...

Tkanka mięśniowa - omówienie

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1260

one substancje zapasowe: glikogen, lipidy, białka potrzebne do pracy mięśni. Włókna mięśniowe łączą...

Kwasy tłuszczowe - nasycone i nienasycone

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

kwasy tłuszczowe występują w strukturach lipidach komórek i są istotne dla zachowania integralności błon...

Mikrobiologia - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945

lipidów błonowych i innych składników błon zapewniający płynność i stabilność oraz właściwy transport...