Likwidator - strona 2

Upadłość-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

banku, zarząd komisaryczny lub likwidator powiadamia o tym KNF, która podejmuje decyzję o zawieszeniu...

Nadzór w Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

. Nie mogą być nim: członkowie zarządu, likwidatorzy, prokurenci, kierownicy zakładów, czy działów, a także zatrudnieni w sp...

Spółka jawna

Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407

przez prokurentów, pełnomocników, likwidatora, syndyka masy upadłościowej zasadą, że wspólnik mający prawo...

Wzór-Umowa spółki jawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

na § 16 W przypadku rozwiązania spółki odbywa się jej likwidacja. Likwidatorami zostają z mocy niniejszej...

Prawo handlowe - spółka jawna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637

się jej likwidacja. Likwidato­rami są wszyscy wspólnicy. Mogą oni jednomyślnie powołać na likwidatorów...

Tworzenie spółek akcyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

rozwiązania spół­ki przez sąd). Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami...