Ligandy - strona 2

note /search

Wykład - receptory

  • Biologia molekularna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1498

na białkach G, ich funkcjonowanie polega na tym że kompleks ligand-receptor może połączyć się z białkiem G...

Chemia analityczna-zadania od 51

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Chemia analityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1715

jony zbudowane z atomów centralnych i ligandów. Obowiązuje reguła 18ē liczba koordynacyjna to liczba...

Wykład - MMT, sem I

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

kompleksu cyklopentadienylowego. Trzy wiązania z ligandami karbonylkowymi i pięć z ligandem...

Wykład - charakterystyka widm

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

) o tej samej symetrii (szereg spektrochemiczny). Gdzie leŜy nasz ligand w tym szeregu? Przygotowanie ćwiczenia...

Zwiazki kompleksowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2954

Lewisa, są nazywane ligandami. Ligandy, które są donorami więcej niż jednej pary elektronowej, to ligandy...