Ligandy - strona 2

Wykład - receptory

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1169

na białkach G, ich funkcjonowanie polega na tym że kompleks ligand-receptor może połączyć się z białkiem G...

Chemia analityczna-zadania od 51

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

jony zbudowane z atomów centralnych i ligandów. Obowiązuje reguła 18ē liczba koordynacyjna to liczba...

Wykład - MMT, sem I

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. Grażyna Wałkuska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

kompleksu cyklopentadienylowego. Trzy wiązania z ligandami karbonylkowymi i pięć z ligandem...

Wykład - charakterystyka widm

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Cieślak
 • Spektroskopia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

) o tej samej symetrii (szereg spektrochemiczny). Gdzie leŜy nasz ligand w tym szeregu? Przygotowanie ćwiczenia...

Zwiazki kompleksowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2541

Lewisa, są nazywane ligandami. Ligandy, które są donorami więcej niż jednej pary elektronowej, to ligandy...