Lex Iulia

Osoby w prawie rzymskim-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Renata Kamińska
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

) od czasow republiki potem rowniez kolonie na prawie rzymskim i latynskim stowarzyszenia (lex Iulia de...

Prencypat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

Iulia de adulteriis coercendis - (18 r. p.n.e.) karane było utrzymywanie stosunków pozamałżeńskich - lex...

Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

za pomocą siły zbrojnej lex Iulia de vi publica / privata ustawy karne ograniczające użycie siły w życiu...

Rzym osoby - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1540

cesarz. Lex Iulia et Plautia Papiria (90-89 r p.n.e.) uchwalona po tzw. wojnie ze sprzymierzeńcami...