Leon X - strona 4

note /search

Egzamin-nowe pytania z opracowaniem

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 3108
Wyświetleń: 3262

Egzamin: - immunitet ekonomiczny - izba wyższa we Francji od 1814 do dziś - prawo karne w Ruskiej Prawdzie - badanie konstytucyjności ustaw w USA - sposób wybierania obu izb w Anglii od średniowiecza do dzisiaj - odpowiedzialność kanclerza w II Rzeszy i Republice Weimarskiej Egzamin poprawkowy: 1. I...

Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia myśli administracyjnej, socjologicznej i ekonomicznej
Pobrań: 2996
Wyświetleń: 8176

Ramy czasowe: VI-V wiek p.n.e. Nie byli wyznawcami jednego systemu, to wędrowni i bardzo wszechstronni nauczyciele, nie byli filozofami z zawodu. Uczuli oratorstwa, gramatyki, retoryki, matematyki, astronomii, poezji, historii, nauki o państwie i prawie. Pobierali wynagrodzenie za nauczanie. ...

Literatura staropolska - materiały

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Literatura Staropolska
Pobrań: 714
Wyświetleń: 5922

Kościoła, co spotkało się z szybką krytyką władz kościelnych. Papież Leon X próbował już w 1515...

WYCHOWANIE - REPETYTORIUM- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3717

– repetytorium, opracowane głównie na podręcznikach: St. Kot „Historii wychowania”, „Historia wychowania” pod red. Ł. Kurdybachy, Wł. Tatarkiewicz „Historia filozofii”, P. Johnson „Historia chrześcijaństwa” oraz R. Wroczyński „Dzieje oświaty polskiej”Początki wychowania w Grecji 1. Starożytn...

Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin ...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 4578
Wyświetleń: 9457

Zawiera opis historii państwa i prawa oraz ustroju. Opis historii państwa i prawa oraz ustroju Francji, testy źródłowe oraz teksty Konstytucji m.im. Stanów Zjednoczonych. Opracowanie konstytucji Weimarskiej, Francuskiej. Istnieje wiele definicji państwa. Pierwszą podał Arystoteles, który uważał ...