Egzamin-nowe pytania z opracowaniem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2695
Wyświetleń: 3073
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin-nowe pytania z opracowaniem - strona 1 Egzamin-nowe pytania z opracowaniem - strona 2 Egzamin-nowe pytania z opracowaniem - strona 3

Fragment notatki:

Egzamin: - immunitet ekonomiczny - izba wyższa we Francji od 1814 do dziś - prawo karne w Ruskiej Prawdzie - badanie konstytucyjności ustaw w USA - sposób wybierania obu izb w Anglii od średniowiecza do dzisiaj - odpowiedzialność kanclerza w II Rzeszy i Republice Weimarskiej Egzamin poprawkowy: 1. Impeachment w Anglii - Termin ten oznacza skargę, którą mogła wnieść Izba Gmin przeciw osobą oskarżonym o nadużycie władzy. Sprawę wniesioną przez Izbę Gmin rozstrzygała nieodwołalnie Izba Lordów. Była to więc forma kontroli Parlamentu nad władzą wykonawczą. Instytucja Impeachment stanie u podstaw przyszłej odpowiedzialności konstytucyjnej ministrów. 2. Impeachment w USA - Impeachment w USA był tworzony na wzór angielski, prawo impeachmentu przysługuje Izbie Reprezentantów i polega na możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, wiceprezydenta, sędziów oraz wyższych urzędników federalnych - za zdradę stanu, przekupstwo i inne ciężkie przestępstwa; w takim przypadku sprawę rozpatruje Senat, który może wydać wyrok skazujący przy większości ¾ obecnych senatorów. Jest to jedyna możliwość usunięcia ministrów lub prezydenta przez Kongres. 3. Act of Settlement - Ustawa sukcesyjna - Ustawa wydana w 1701 r. która: Określiła zasady sukcesji tronu, przewidziała ewentualną sukcesję dynastii hanowerskiej Podkreśliła wyraźnie, ze monarcha związany jest prawem, co miało zapobiec możliwości odrodzenia się absolutnej władzy królewskiej
Stworzyła podstawy niezawisłości sędziowskiej, określając, że sędzia może być usunięty z urzędu jedynie na żądanie obu izb Parlamentu
W sposób pośredni przyjęła zasadę konstytucyjnej odpowiedzialności ministrów za króla, sankcjonując średniowieczną procedurę impeachmentu, mianowicie ustawa odebrała królowi prawo ułaskawienia ministra oskarżonego bądź zasądzonego w drodze procedury impeachment. 4. Pozytywizm prawniczy w odniesieniu do BGB - Pozytywizm prawniczy to nurt w XIX i XX-wiecznej filozofii prawa, przeciwstawiany prawu natury. Jego najsłynniejszymi przedstawicielami byli: John Austin, Rudolf von Ihering, Georg Jellinek, Herbert Hart i Hans Kelsen, badał przepisy prawa w oderwaniu od ich pozaprawnych uwarunkowań, kładł nacisk na same logiczne pojęcia prawa, uznawał, że przez samo logiczne zastosowanie pojęć prawnych odnajdzie się właściwe rozwiązanie. Pozytywizm doprowadził wiec do zrównania pojęcia prawa i przepisu ustawy, ustawy i sprawiedliwości. Pozytywizm prawniczy, który odegrał ważna rolę w dziejach prawa, spotkał się do końca XIX wieku z surową krytyką. Uważano, że prowadzi on do skostnienia prawa, że nie nadąża za przemianami społecznymi. Szczególnej ostrej krytyce został poddany, wyrosły na gruncie pozytywizmu, niemiecki kodeks BGB za jego formalizm i indywidualizm, za niedostosowanie do potrzeb życia, sankcjonowanie niesprawiedliwości społecznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz