Lantan - strona 3

Skrypt do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1057

tak się mają nawzajem do siebie, że następujące kolejno po lantanie pierwiastki wypełniają elektronami wolne do tej pory...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

. topnienia i wrzenia (oprócz kadmu, cynku, rtęci, srebra i lantanu) / Posiadają właściwości paramagnetyczne...

  Dylatometryczna metoda wyznaczania liniowego  - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

          Dylatometryczna metoda wyznaczania liniowego  współczynnika rozszerzalności termicznej ciał  stałych        Opracował dr inż. Tadeusz Pieczonka  Wydz. Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  HTU pieczonk@agh.edu.pl UTH                  Kraków 2...

Atomowa spektroskopia emisyjna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1946

i wodorotlenki. Zapobieganie: stosowanie dodatków spektralnych (np. dodanie lantanu; podniesienie temp płomienia...

Analiza żywności-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1743

- monochromator- detektor, wzmacniacz- miernik.---sole strontu lub lantanu aby usunąć interferencję fosforanów...

Analiza żywności-skrypt

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Analiza żywności
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1659

- monochromator- detektor, wzmacniacz- miernik.---sole strontu lub lantanu aby usunąć interferencję fosforanów...

Fizyka metali Aleksander Cyunczyk - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1820

Wydano za zgodą Rektora O p i n i o d a w c a   prof. dr hab.  inż. Andrzej BYLICA Skrypt opracował zespół w składzie Aleksander CYUNCZYK  Władysław CZAJKA  Tadeusz POMIANEK  Jolanta ROMANOWSKA R e d a k t o r   Genowefa SPÓLNJK R e d a k t o r   t e c h n i c z n y   Anna MAZUR Skrypt uczelniany d...