Lampa rentgenowska

Fale materii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2149

materiału anody w lampie rentgenowskiej (jest to bańka próżniowa posiadająca zatopione elektrody: anodę...

Analiza lądowa Wykład 7

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

używa się: Wiązki elektronów (typowa lampa rentgenowska) Izotopowych źródeł promieniowania jądrowego...

Widmo - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Fizyka i fizyka optyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

lampy rentgenowskiej jest zbudowana z wolframu. Widmo : Widmo jest ciągłe i liniowe (charakterystyczne...

Analiza rentgenofluorescencyjna

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

rentgenowskiej polega na napromieniowaniu badanej próbki promieniami rentgenowskimi z lampy rentgenowskiej...

Fizyka, dozymetria ćwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2653

w lampach rentgenowskich Widmo promieniowania X Filtracja Oddziaływanie promieniowania X z materi Osłabianie...