Metody wywoływania mutacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wywoływania mutacji - omówienie - strona 1 Metody wywoływania mutacji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Metody wywoływania mutacji Przygotowanie zawiesin do zabiegów mutacji:
● bakterie
● spory promieniowców i grzybów
● grzybnia
● protoplasty
Fizyczne metody wywoływania mutacji:
➔ Promieniowanie UV (lampy UV emitujące światło o długości fali ~260 nm)
Zachodzą tutaj dwa ważne zjawiska:
1. Dimeryzacja
- dimery tyminy (prowadzą do śmierci komórki)
- dimery cytozyny (prowadzi do dezaminacji oksydacyjnej - zmiana na uracyl)
2. Fotoreakcja
- enzym reperujący wymaga światła widzialnego jako źródła energii
- rozbijanie dimerów do monomerów
- wycinanie dimerów
Przeprowadzanie dezynfekcji za pomocą naświetlania UV:
➔ wyjściowa zawiesina: 108/ml
➔ ilość zawiesiny na szalce: 10ml (łagodne mieszanie)
➔ czas naświetlania: 0.5-10 min
➔ odległość lamp od kilku do kilkunastu cm
➔ wykreślenie krzywych przeżycia
➔ przeżywalność optymalna: 1-5%, max 10%
➔ Promieniowanie jonizujące
Sposób działania:
● działanie bezpośrednie - oddziaływanie na wiązania chemiczne (pękanie
wiązań i wypadanie całych odcinków DNA)
● działanie pośrednie - wytwarzanie wolnych rodników (powstawanie
nadtlenków, niekontrolowane reakcje chemiczne, mutacje)
Źrodła promieniowania:
● promieniowanie x - generatory Van de Graffa, lampy rentgenowskie
promieniowanie gamma - 60Co
● szybkie neutrony - cyklotrony, stosy atomowe
Metody chemiczne wywoływania mutacji:
Czynniki alkilujące
alkil - ogolna nazwa jednowartościowych grup organicznych ktore powstają jeżeli
od węglowodorow odjąć atom wodoru. np. metyl etyl propyl
CH3 - CH3 -CH2 - CH3 -CH2-CH2-
alkilowanie - reakcja podstawienia atomu wodory w cząsteczce organicznej przez alkil
Najczęściej stosowane w mutagenezie substancje alkilujące:
(działają one bezpośrednio lub częsciej pośrednio po przekształceniu w komorce - atakują one azot guaniny w pozycji 7)
✗ związki typu nitrozo
✗ iperyty azotowe
✗ etylenoiminy
Iperyty azotowe
Najczęściej stosowana jest β,β'-dichloro-dietyloamina oznaczana jako HN2 oraz HN3 (oznaczenia z czasów I wojny światowej) . Iperyt oznaczano jako H, cyfry oznaczają podstawienia 1 lub więcej grupy 2-dichloroetylenowej w grupie metylowej trimetyloaminy.
HN3
Tok postępowania:
● Zawiesinę komorek inkubuje się w 1% NaHCO3 z dodatkiem 0,01-0,1% HN2 przez 10 do 30 min przy łagodnym mieszaniu.

(…)

… podstawienia 1 lub więcej grupy 2-dichloroetylenowej w grupie metylowej trimetyloaminy.
HN3
Tok postępowania:
● Zawiesinę komorek inkubuje się w 1% NaHCO3 z dodatkiem 0,01-0,1% HN2 przez 10 do 30 min przy łagodnym mieszaniu.
● Proces przerywa się przez 10-krotne rozcieńczenie zawiesiny płynem dekontaminującym zawierającym NaHCO3 (7,0 g/l) i glicynę (6,0 g/l).
Nitrozoguanidyna
(NTG- N-metylo-N'-nitro-N…
… zasad azotowych
● 5-bromouracyl - włącza się zamiast tyminy do DNA co prowadzi do tranzycji AT=GC
● 2-aminopuryna - włącza się zamiast adeniny w DNA i łączy cytozynę prowadząc do tranzycji AT=GC
Hydroksyloamina
NH2OH
Reaguje z cytozyną w wyniku czego następuje zastąpienie grupy aminowej grupą
hydroksylowoaminową. Obecność w DNA pochodnej cytozyny powoduje tranzycję AT=CG.
Kwas azotowy (III)
Kwas…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz