Kwintesencja - strona 5

Wykład 2

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

jako podstawa rozwoju usług społecznych- jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości...

Doktryny medialne-opracowanie - Media w Polsce

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Andrzej Adamski
  • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1736

, gdzie prasa była narzędziem działania burżuazji i innych sił, walczących z porządkiem feudalnym. Kwintesencją...

Promocja zdrowia - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
  • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2072

. Kwintesencją tego podejścia jest następująca formuła: PROMOCJA ZDROWIA = EDUKACJA ZDROWOTNA * POLITYKA ZDROWIA...

Pedagogika jako nauka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

wiedzy, która jest kwintesencją tej analizy opracowujemy przyszły model edukacyjny. 3. FUNKCJA...

Jan Paweł II

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1848

się prawdziwy postęp człowieka i społeczeństwa”. Praca jako problem człowieka stanowi kwintesencję kwestii...

Rodzaje osobowości wg. hipokaretesa

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1792

jednak jest taka, iż to zachowanie typowe dla większości flegmatyków - są chodzącą samokontrolą i kwintesencją równowagi emocjonalnej...