Kult religijny - strona 17

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

było zalecenie wprowadzenia języka rosyjskiego do kultu religijnego w nabożeństwach dodatkowych w kościołach...

Pomoc naukowa - bankowość

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

, nie więcej jednak niż 350 zł. - kultu religijnego - do wysokości 350 zł. E. wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki...

Starożytna Grecja - wprowadzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia myśli pedagogicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1232

. Obejmowało śpiew, muzykę, poezję i taniec. Wiązało się ono z kultem religijnym, z czcią bogów. Wprawdzie...

Modele zmian w systemach politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Klaus Dörner
 • FROM DICTATORSHIP TO DEMOCRACY
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Webera - W transformacji te czynniki zostały zbadane dopiero niedawno - Kulturalno-religijne czynniki...

Proces inwestycyjny w budownictwie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

- naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: ł a) kultu religijnego, jak: kapliczki...