Krzywa uziarnienia nieciągła

Technologia betonu - wykład 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Technologia betonu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1043

do betonu - uziarnienie (krzywa przesiewu), - powierzchnia zewnętrzna lub właściwa wodoŜądność...

Grunty trudne -Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2275

] zagęszczenie ID ≥ 0,7 Dobór gruntu na filtry odwrotne: wg Corps of Engineers: o Cu

Analiza granulometryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2149

to na wykreślenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu. Znajomość rodzaju badanego gruntu...

Analiza granulometryczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Szcześniak
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

to na wykreślenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu. Znajomość rodzaju badanego gruntu...

Grunty budowlane-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

przedstawione są w postaci krzywej uziarnienia. Oznaczenie frakcji gruboziarnistej pozwala wydzielić grupy...

Sprawozdanie z badań betonu

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Bogdan Langier
 • Technologia betonu
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3465

się częściowo we wzorcowej krzywej uziarnienia. Wyniki badań nie sa jednak dokładne gdyż badania zostały...

Uziarnienie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1995

uziarnienia Najdokładniejszą charakterystyką uziarnienia gruntu jest jego krzywa uziarnienia. Dodatkowymi...