Krzywa uziarnienia gruntu spoistego

Grunty trudne -Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2275

] zagęszczenie ID ≥ 0,7 Dobór gruntu na filtry odwrotne: wg Corps of Engineers: o Cu

Analiza granulometryczna

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2149

to na wykreślenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu. Znajomość rodzaju badanego gruntu...

Uziarnienie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1995

uziarnienia Najdokładniejszą charakterystyką uziarnienia gruntu jest jego krzywa uziarnienia. Dodatkowymi...

Analiza granulometryczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Szcześniak
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

to na wykreślenie krzywej uziarnienia, ustalenie rodzaju i nazwy badanego gruntu. Znajomość rodzaju badanego gruntu...

Badania makroskopowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Szcześniak
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 826

w nich poszczególnych frakcji. pozwala to na wykreślenie krzywej uziarnienia oraz ustalenie rodzaju i nazwy gruntu...

Grunty budowlane

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1792

, określeniu ich procentowego udziału w wadze całej próbki, sporządzeniu krzywej uziarnienia gruntu Z krzywej...

Rodzaje gruntów budowlanych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

gruntów rodzimych mineral­nych: — niespoistych (sypkich), — spoistych. Grunty niespoiste (sypkie) różnią...