Badania makroskopowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania makroskopowe-opracowanie - strona 1 Badania makroskopowe-opracowanie - strona 2 Badania makroskopowe-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA MAKROSKOPOWE Badania makroskopowe mają na celu określenie nazwy gruntu i niektórych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządów. Najczęściej badania makroskopowe obejmują określenie rodzaju i nazwy gruntu, jego nazwy i barwy i wilgotności oraz zawartości węglanu wapnia. Oznaczenia i podział gruntów skalistych makroskopowo dokonuje się przez oględziny i proste próby wytrzymałościowe. Przy oznaczaniu nazwy gruntów gruboziarnistych i drobnoziarnistych należy wstępnie oddzielić grunty spoiste od niespoistych. Grunt uznaje się za spoisty, jeśli po wyschnięciu do stanu powietrzno suchego tworzy on zwarte grodki. Natomiast grunt uznaje się za sypki, jeśli po wyschnięciu do stanu powietrzno suchego stanowi on nie związane ze sobą cząstki lub grudki rozpadające się pod lekkim naciskiem. Jeśli trzeba określić czy grunt jest spoisty czy też nie, gdy próbka jest wilgotna, z gruntu tego próbuje się uformować na dłoni kulkę o średnicy 7 - 8 mm., jeśli kulka da się uformować - grunt można zaliczyć do gruntów spoistych, jeśli nie - do sypkich.
Rozpoznanie stopnia spoistości gruntu jego nazwy, barwy, wilgotności oraz zawartości węglanu wapnia.
Barwa gruntu Jedną z cech makroskopowych gruntu jest jego barwa. Barwa w niektórych przypadkach jest wynikiem określonego składu mineralnego gruntu lub zawartych w nim domieszek. Barwę gruntu określa się na przełamie gruntu o wilgotności naturalnej. Określenie barwy gruntu może być wyrazem kilkuczłonowym, przy czym najpierw podaje się intensywność i odcień barwy, a następnie barwę podstawową, dominującą. Należy pamiętać, że grunt może zmieniać barwę po wysuszeniu. Dlatego też określa się ją w gruncie o wilgotności naturalnej, a w przypadku określenia barwy gruntu wyschniętego fakt ten trzeba odnotować.
Po dokładnych oględzinach naszego gruntu barwę jego można opisać jako jasnożółto-brązowa
2. Próba wałeczkowania Próba ta polega na uformowaniu ze środka większej bryły gruntu o wilgotności naturalnej, kuleczki o średnicy 7 mm, usuwając z niej ziarna żwirowe. Następnie formuje się wałeczek na dłoni, aż do momentu gdy wałeczek osiągnie jednakowa grubość na całej długości, ok. 3 mm. Jeśli wałeczek nie wykazuje spękań i nie łamie się przy podnoszeniu do w palcach do góry, zgniatamy go i rozpoczynamy formowanie kuleczki i wałeczka od nowa. Czynności te powtarza się, aż do momentu gdy wałeczek przy osiągnięciu średnicy 3 mm. Rozsypuje się lub zaczyna pękać. W czasie wałeczkowania obserwuje się : rodzaj spękań, zmiany wyglądu powierzchni wałeczka. Charakter spękań oraz wygląd wałeczka pozwala na określenie rodzaju gruntu spoistego, ( stopnia spoistości ). Próbę wałeczkowania przeprowadza się co najmniej na dwóch grudkach gruntu. Rozbieżność wyników przy założeniu, że wałeczkowanie zostało wykonane prawidłowo, może świadczyć o niejednorodności próbki gruntu.


(…)

… zbyt duże nie dadzą się rozdzielić metoda sedymentacyjną gdyż ich szybkość opadania jest za duża, a ponad to w trakcie opadania wykonują one ruch wirowy. Krzywe uziarnienia otrzymane jako końcowy efekt analiz granulometrycznych gruntów pozwalają na określenie rodzaju gruntów i ich nazw, a ponadto śluza do obliczania współczynnika filtracji, do wyboru wielkości oczek siatki filtru, oceny zdolności…
… i iłowej, ich suma musi wynosić 100 %. Mając te dane i posługując się trójkątem Fereta (rys.) określamy nazwę gruntu. Trójkąt Fereta, jest trójkątem równobocznym, którego boki są podzielone na 10 równych części, z p—któw podziału trójkąta prowadzone są linie równoległe do pozostałych boków. Odkładając odpowiednią wartość na każdym boku prowadzi się linie równoległe do linii zerowej danej frakcji. Linie…
… do badania pękał już podczas pierwszego wałeczkowania. Pęknięcia występujące w tym gruncie były spękaniami poprzecznymi, od początku wałeczkowania widoczny jest brak połysku. Pozwala to na określenie stanu gruntu jako stan półzwarty.
3. Próba rozcierania Próbkę gruntu przeznaczonego do badania rozciera się miedzy dwoma palcami zanurzonymi w wodzie. Jeśli podczas tego rozcierania pozostaje miedzy palcami…

Wałeczek rozwarstwia się podłużnie
Glina piaszczysta
glina
Glina pylasta
Od początku do końca wałeczkowania powierzchnia wałeczka bez połysku; wałeczek pęka poprzecznie
Glina piaszczysta zwięzła
Glina zwięzła
Glina pylasta zwięzła
Wałeczek początkowo bez połysku, przy końcu wałeczkowania z połyskiem; pęka poprzecznie
Ił piaszczysty

Ił pylasty
Kulka i wałeczek od początku z połyskiem
Połączenie wyników…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz