Krzywa obojętności dla dóbr komplementarnych - strona 13

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 6818

dobra przedstawiana jest na wykresie jako ruch po krzywej popytu. Zmiana determinant poza cenowych...

Decyzje konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1505

. Możliwe do wyboru kombinacje obydwu dóbr prezentuje rysunek. Krzywe obojętności konsumenta soku jabłkowego...

Decyzje konsumenta na rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

. Możliwe do wyboru kombinacje obydwu dóbr prezentuje rysunek. Krzywe obojętności konsumenta soku jabłkowego...

Elastyczność - względna zmiany zmiennej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

dóbr i usług przedstawiają krzywe Engla. Można je wykorzystać zarówno do interpretacji dochodowej...

Pytania do wykładu 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3696

”? Gdzie? Co to są dobra komplementarne , a czym są dobra substytucyjne? Podaj przykłady takich dóbr. Jak mierzymy mieszaną...

Teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2366

. Wyznacz graficznie krzywą indywidualnego popytu na dobro α. W pewnym kraju istnieją tylko 2 dobra: kasza...