Krzywa obojętności a linia budżetowa - strona 3

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4375

nachylenie krzywej obojętności i linii budżetowej jest identyczne. Optimum znajduje się w punkcie B= (2, 3...

Ekonomia - pytania i odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

na inwestowaniu w określone aktywa finansowe, wybór ten można prowadzić za pomocą krzywych obojętności i linii...

Konsument

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

w punkcie styczności linii budżetowej z odpowiednią krzywą obojętności. Popyt konsumenta: zmiany dochodu...

Teoria wyboru konsumenta cz 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

o malejącej krańcowej stopie substytucji. Krzywe obojętności jako sposób przedstawiania gustów Krzywa...

Mikroekonomia - ogół zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2926

. Krzywa możliwości produkcyjnych może przybierać różne kształty, formę linii prostej (rys. 2.2a...