Mikroekonomia - wykłady - Linia cena-konsumpcja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - wykłady - Linia cena-konsumpcja  - strona 1 Mikroekonomia - wykłady - Linia cena-konsumpcja  - strona 2 Mikroekonomia - wykłady - Linia cena-konsumpcja  - strona 3

Fragment notatki:


7 października 2008
Wykład 1: Nauka ekonomii i jej przedmiot
Literatura:
Skrypty: 1. Wprowadzenie do ekonomii - Zofia Dach
2. Mikroekonomia dla studentów licencjackich - Zofia Dach
3. Zbiór zadań z mikroekonomii - Zofia Dach, Artur Polok
Podręczniki: 1. Ekonomia - mikroekonomia - Fisher, Begg
2. Podstawy ekonomii - Roman Milewski PWN
Ekonomia jest według ogólnej klasyfikacji zaliczana do nauk empirystycznych, w ich obrębie do nauk społecznych. Ekonomia jest nauką empirystyczną, ponieważ bada rzeczywisty materiał i poszukuje w tym procesie obiektywnych zależności (praw ekonomicznych) oraz potwierdza ich prawdziwość lub nie. Jest nauką społeczną, bo bada zachowania ludzi w procesach gospodarczych. Ze względu na zakres badań, nauka ekonomii dzieli się na:
mikroekonomia
makroekonomia
bada zachowania podstawowych, głównych podmiotów gospodarujących, przede wszystkim gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
analizuje działania poszczególnych rynków (rynków dóbr konsumpcyjnych i czynników wytwórczych) za pośrednictwem których podmioty gospodarujące nawiązują kontakty, wymieniają informacje, podejmują decyzje,
pomija ogólne zależności występujące w gospodarstwie.
zajmuje się badaniem gospodarki jako całości oraz formułowaniem i analizą współzależności w niej występujących,
dyhotomia = sprzeczność
pomija cząstkowe, indywidualne działania i zjawiska gospodarcze.
Spoglądanie na gospodarkę:
ze stóp wzniesienia i dostrzega się jedynie szczegóły, nie ogarnia się całości.
ze szczytu wzniesienia i nie dostrzega się szczegółów.
Jest to podział umowny, pragmatyczny. Obie te nauki przenikają się, wzajemnie na siebie wpływają: np. polityka
Np. Polityka podatkowa - domena makroekonomii, ale podatki oddziaływają na działalność gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw.
Np. Popyt indywidualny zgłaszany przez konkretne osoby. Jeśli wzrasta to ma to przełożenie na sferę makro - większe zapotrzebowanie na produkty etc.) skutkuje na wzrost gospodarczy.
Ekonomia to nauka o zagospodarowaniu. Obszarem badawczym jest proces gospodarczy.
Proces gospodarowania obejmuje 4 etapy:
produkcja (służy konsumpcji),
podział (sfera samo zaspokajania),
wymiana (charakter barterowy - bezpośredni, produkt za produkt, zaś współcześnie najczęściej ma charakter pieniężny - kupujemy, sprzedajemy coś),
konsumpcja (finalny proces gospodarowania, produkty podlegają unicestwieniu, zużywają się).
Proces gospodarowania odbywa się w szczególnych warunkach nieograniczoności potrzeb ludzi (nieskończone) zarówno co do czasu powstawania, ilości i miejsca oraz ograniczoności zasobów do wytwarzania dóbr i usług do zaspokojenia potrzeb.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz