Krzywa chłodzenia - strona 4

Odpowiedzi do zagadnień z egzaminu

  • Politechnika Warszawska
  • dr hab. Tadeusz Hofman
  • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

dwie krzywe chłodzenia dla dwóch dowolnych składów dowolnych diagramów. a) b) c) d) e) (możliwe, że odpowiedź...

Obróbka cieplna i hartowność stali

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  • dr inż. Rafał Chatys
  • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4466

Hartowanie stopniowe Rys. 4. Krzywe chłodzenia podczas hartowania: a) ciągłego, b) stopniowego, c...

Przemiany fazowe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

1    II.5. Przemiany fazowe  II.5.1. Co to jest przemiana fazowa?  Każda  substancja  o  danym  składzie  chemicznym  może  występować  w  różnych  stanach  skupienia.  Właściwości  tej  samej  substancji  w  stałym  stanie  skupienia  zależą  od  wzajemnego  ułożenia  atomów/cząsteczek  i  mogą  s...