Kruszce - strona 12

Gospodarka sterowana centralnie PRL

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

finansowe o ograniczonej płynności (lokaty, kruszce); Koszt alternatywny: - utrata dochodu - niska płynność...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

i jej naturalne pochodne, Węgiel brunatny, Węgiel kamienny i metan z węgla kamiennego, Kruszce metali szlachetnych...

Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2226

, czy narzędzia. Stopniowo coraz poważniejszą rolę zaczęły odgrywać wyroby z kruszców, z których najważniejsze...

Polska pierwszych Piastów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

, wydobywanie kruszców) i w dużej mierze z łupów wojennych, co wówczas było zjawiskiem powszechnym. Na poddanych...

Parytet siły roboczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

- przedmioty użytkowe, pieniądz kruszcowy, kruszce szlachetne i monety kruszcowe Pieniądz gotówkowy -banknoty...

Ius civile - interpretacja prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

własności, wykonywany przy użyciu kruszcu i wagi; nie uległa zmianie, mimo wprowadzenia około r. 268 p.n.e...

Teoria przewagi absolutnej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 812

do wypływu kruszców i kapitału od słabszego partnera. W teorii Smitha nie wzięto pod uwagę kosztów transportu...