Czynniki determinujące gospodarkę światową-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki determinujące gospodarkę światową-wykład - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 2 (7.10.2007r.)
Układ gospodarki światowej oparty na trzech filarach utrzymał się do 1914 roku.
Podstawową przyczyną wybuchu I Wojny Światowej było niezadowolenie Niemców, którzy uważali, że podział Świata jest niesprawiedliwy. I Wojna Światowa spowodowała zachwianie się stosunków w gospodarce światowej. W dużym stopniu konflikt wpłynął na państwa związane z metropoliami.
Państwa prowadzące konflikt nie były przygotowane do zakończenia konfliktu, życia w sytuacji bezkonfliktowej. Nie przygotowano gruntu do odbudowy stosunków gospodarczych. Żeby mogło to nastąpić potrzebne były określone zasady rozliczania transakcji.
Podstawy Międzynarodowego Systemu Walutowego stworzono na podstawie pieniądza kruszcowego (złota). Tylko państwo, które należało do Międzynarodowego Systemu Walutowego mogło wymieniać swoją walutę na kruszec. Można było też wymieniać obce waluty, ale zawsze państwo, z którego pochodziła waluta musiało należeć do MSW.
Państwa uczestniczące z I Wojnie Światowej zawiesiły wymienialność swoich walut na kruszec.
Próbą przywracanie pewnej równowagi było utworzenie dwóch instytucji:
Blok sztabowo-złoty - skupowanie tych walut, którym przywrócono wymienialność na złoto, ale tylko określona ilość (nie jednostkowo)
Blok dewizowo-złoty - narodowe jednostki pieniężne były wymieniane na walutę sztabowo-złotą a później na kruszec
20-te i 30-te lata pokazały, że system rozliczeń był bardzo kruchy, nastąpił wtedy wielki kryzys gospodarczy
Wybuch II Wojny Światowej pokazał, że nie ma juz powrotu do dawnych stosunków, układów. Postanowiono, że to co będzie po II Wojnie Światowej będzie już nową jakością. To co jest po II Wojnie Światowej nazywamy współczesna gospodarką światową.
Istnieją pewne czynniki wpływające na gospodarkę światową. Te elementy wskazują na jej charakter. Zbiór tych czynników jest zmienny w czasie i niezamknięty. Czynniki determinujące gospodarkę światową.
Wzrost znaczenia gospodarki Stanów Zjednoczonych.
Po zakończeniu I Wojny Światowej Stany Zjednoczone stały się samodzielnym wiodącym ośrodkiem gospodarczym na Świecie. Po zakończeniu II Wojny Światowej USA stały się największym i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, dominując handel przemysłowy. Dominacja USA uwidoczniła się także na innych płaszczyznach. W 1944 roku w Bretton Woods spotkali się przedstawiciele 44 państw sprzymierzonych. Konferencja, która się odbyła w tym czasie miała na celu ustalenie, co zrobić żeby przygotować Świat od strony pieniężno-walutowej na funkcjonowanie bez konfliktu.


(…)

…. Dolar utrzymał wymienialność na złoto. System z Bretton Woods obowiązywał do 1973 roku.
Pozycja polityczna Stanów Zjednoczonych.
Bipolaryzm - USA i ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich)
Związek bipolarny zaczął rzutować na stosunki międzynarodowe.
1991 rok - rozpad układu bipolarnego
W tej chwili mamy do czynienia z monocentryzmem. Głównym ośrodkiem gospodarczym jest USA, ale złe prowadzenia polityki i inne czynniki sprawiają, że USA dąży do policentryzmu.
Powstanie rozwój i upadek ZSRR.
25 grudnia 1991 rok - upadek ZSRR, Gorbaczow przekazuje władzę w ręce pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna
OEEC - Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej, zainicjowana przez USA, zajmowała się redystrybucją środków pieniężnych państwom dotkniętych konfliktem, pomocą…
…, która w brew pozorom zalążkiem integracji nie była.
ZSRR narzucało formę handlu międzynarodowego w regionie. Wprowadzono specjalizację, poszczególnym państwom narzucono obszar produkcji.
Rozpad ZSRR spowodował, że państwa będące pod jego wpływem wpadły w kryzys i musiały wybrać ,,dalszą drogę''.
1960 rok - powstanie OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Wzrost znaczenia gospodarczego Japonii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz