Efekty wojny - zmiany terytorialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efekty wojny - zmiany terytorialne - strona 1 Efekty wojny - zmiany terytorialne - strona 2 Efekty wojny - zmiany terytorialne - strona 3

Fragment notatki:

Państwa osi: Niemcy, Włochy i Japonia . Po ich stronie także: Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Chorwacja.
Zwycięstwo koalicji antyfaszystowskiej - tworzy się nowa sytuacja polityczna i inny układ sił, o którym decydują 3 mocarstwa: WB, USA i Związek Radziecki na konferencjach w: Teheranie 1943 Jałcie 1945 i Poczdamie 1945 Poza zmianami terytorialnymi, efektem wojny był podział świata na podstawie polityczno-ideologicznej i stopnia rozwoju społ.-gosp. na 3 grupy państw :
kapitalistyczne
socjalistyczne
kraje trzeciego świata
Powołanie do życia ONZ.
Zmiany terytorialne, zwłaszcza w środkowej Europie, na Bliskim Wschodzie i w południowo-wschodniej Azji, a także w Afryce. Jałta i Poczdam - ustalenie nowego zasięgu państwa polskiego - znaczne przesunięcie na zachód, oparcie granic zachodnich o Odrę i Nysę Łużycką, na wschodzie granica zbliżona do propozycji Curzona z 1920 r. 1945 - umowa z Czechosłowacją o przywróceniu granicy między nimi w kształcie sprzed wojny. Szczecin i Gdańsk w granicach Polski. Konferencja Paryska 4 mocarstw w 1947 - traktat z państwami biorącymi udział w wojnie po stronie Niemiec, ustalenie nowych granic politycznych, przywrócenie niezawisłości Albanii i Etopii.
Na Dalekim Wchodzie - zmiany terytorialne objęły głównie Japonię i okupowane przez nią tereny. 1951 - traktat mocarstw zachodnich z Japonią . Rosja do dziś go nie podpisała - spór o część Kuryli u wybrzeży Japonii. Chiny - długoletnia wojna domowa, 1949 - utworzenie ChRL (ustrój socjalistyczny). Poza jej granicami znalazł się Tajwan - stał się republiką kapitalistyczną.
Po II wojnie ożywiają się ruchy niepodległościowo-wyzwoleńcze, żywiołowy proces dekolonizacyjny . Zmiana systemy terytoriów mandatowych (Liga Narodów) na powiernictwo ONZ. 2.2 Współczesna mapa polityczna świata To już jest trochę bardziej na temat… Od zakończenia II wojny światowej - istotne zmiany na mapie politycznej świata, dot. zarówno granic politycznych, jak również układów geostrategicznych i gospodarczych . Liczba państw suwerennych wzrosła z 50 do 192 (w roku 1994). Proces politycznej dezintegracji, będący następstwem rozpadu wielonarodowych państw i dekolonizacji, trwa nadal.
Zaznacza się rosnąca tendencja do politycznej i gospodarczej integracji międzynarodowej - wynika z potrzeb zmian w układach produkcji i tworzenia sprawniejszej gospodarki światowej oraz z potrzeb współczesnej rewolucji naukowo-technicznej (znacząca rola handlu patentami, licencjami i know-how ).
1989 - rozpad systemu socjalistycznego, 1991 - przestaje istnieć ZSRR, a w jego miejsce powstają niezawisłe republiki nadbałtyckie oraz Wspólnota Niepodległych Państw z Rosją na czele.

(…)

…, które są źródłem napięć i wojen. Niespokojne obszary to: Półwysep Bałkański, Bliski i Środkowy Wschód, Półwysep Indochiński, Ameryka Środkowa, Afryka i obszary graniczne w byłym ZSRR.
Przez 50 lat od zakończenia II wojny światowej zaistniało ponad 150 większych lub mniejszych wojen, w których straciło życie około 16-20 mln ludzi.
Tabelka - liczba konfliktów wojennych i ofiary śmiertelne w latach 1945-85, str. 51…
… i promujących postęp. posiada wiele wyspecjalizowanych agend (FAO, UNESCO, WHO, UNCTAD). Przy ONZ działają także komisje regionalne.
Mapka - konflikty na świecie w latach 1945-1995
Inne ważne organizacje:
Bank Światowy
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Ogólne Porozumienie Taryf i Ceł (GATT) - od 1995 zastąpiła je Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Ugrupowanie najbardziej rozwiniętych państw OECD
NATO - założony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz