Kredyt obrotowy - strona 5

Kredyt-wyjaśnienie terminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

zabezpieczenia kredytu, waluty kredytu. Według przedmiotu kredytowania rozróżnia się trzy typy kredytów: obrotowe...

Inwestycje deweloperskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

○ Finansowanie krótko i średniookresowe (pożyczki, kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne, linie kredytowe...

Pożyczki i kredyty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

długoterminowy (x>3 lat) 2. ze względu na przeznacznie kredytu  kredyt obrotowy; słuzy finansowaniu, bieŜących...

System bankowy-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Przemysław Bryła
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

ratalna kredyt pieniężny - udzielenie przez właściciela pożyczki pieniężnej za określony procent kredyt...