Kreacja pieniądza - strona 45

Ekonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 427

kredytów Kreacja pieniądza Bank centralny-bank emisyjny, ma pozycję nadrzędną, wpływa na działalność...

Charakterystyka banków

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Bankowość
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

wkłady i udzielając kredytów powodują kreację pieniądza. Funkcje Banku Centralnego: 1. Bank banków...

Mikroekonomia - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

funkcjonowania, kreacja pieniądza a nie prawne Akcje Rodzaje akcji Imienne (nie są przeznaczone na rynek...

Bankowość - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Pieniądz i funkcje pieniądza Finansowanie bezpośrednie Kreacja pieniądza Finansowanie pośrednie Miary...

System bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

do bieżących rozliczeń. Rezerwa jest instrumentem oddziaływania na możliwość kreacji kredytów. Mnożnik kreacji...