Kreacja pieniądza - strona 37

Inflacja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

przez bank centralny za pośrednictwem zmiany stopy rezerw obowiązkowych, która wpływa na możliwość kreacji...

Mikro- i makro- ekonomia zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 3941

ZAKRES ZAGADNIEŃ obowiązujących do egzaminu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne II stopnia MIKROEKONOMIA 1. Proces gospodarowania Gospodarowanie- czyli działalność gospodarcza ludzi obejmuje procesy produkcji, dystrybucji, wymiany i konsumpcji środków zaspokajania ludzkich potrzeb. - Potrzeby ...

Podstawowe kategorie finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4256

związane z kreacją pieniądza oraz wycofaniem jego z cyrkulacji. Emisją pieniądza żyrowego (depozytowego...

Makroekonomia - definicje i pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1876

. Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej...

Makroekonomia-ściąga (4 strony)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja...

Finanse - FUNKCJE PIENIĄDZA

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1435

związane z kreacją pieniądza oraz wycofaniem jego z cyrkulacji. Emisją pieniądza żyrowego (depozytowego...