Kreacja pieniądza - strona 29

Makroekonomia - pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4221

pieniądza jest równa wielkości zaoferowanej. Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu...

Polityka pieniężna

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Radosław Kurach
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4354

na udział zagranicznych źródeł kreacji pieniądza w jego podaży. Ponadto utrzymująca się nadpłynność sektora...

Polityka monetarna - pojęcia, opracowanie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Mateusz Folwarski
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 728
Wyświetleń: 4550

. Aby uchronić się przed nadmierną kreacją pieniądza narzucono BK pewne rygory w kredytach i depozytach...

System bankowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Hajdys
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3311

jest odpowiedni poziom kreacji pieniądza kredytowego 2. depozytowa – przyjmowanie depozytów, zarządzanie aktywami...

Inflacja w teorii ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

budżetowego (polityka fiskalna), kontroli emisji pieniądza przez bank centralny i kreacji pieniądza...

Ubezpieczenia społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

finansowe, które mają zdolność kreacji pieniądza za pomocą formuły mnożnikowej) finanse zakładów i funduszy...