Kreacja pieniądza - strona 28

KATEGORIE DŁUŻNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1939

kreacji pieniądza (tworzona przez banki komercyjne przy udzielaniu przez nie kredytów; każde udzielenie...

Pieniądz - System bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Wiesław Poszewiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY 1.Pieniądz: definicja, geneza, kreacja pieniądza, pieniądz w Polsce 2...

Pieniądz - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

komputerów). Mechanizm kreacji pieniądza: Pieniądz kreowany jest głównie przez banki komercyjne z wkładów...

Zagadnienia z finansów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

mnożnika kreacji pieniądza. Pozabankowe instytucje finansowe mogą jedynie obracać pieniądzem wyemitowanym...

Finanse - opracowanie

 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

mnożnika kreacji pieniądza. Pozabankowe instytucje finansowe mogą jedynie obracać pieniądzem wyemitowanym...

Wykład - System bankowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

banku w gosp.: a) udział banku w kreacji pieniądza - kreacja pieniądza jest poprzez wzrost wielkości...

Pytania na obronę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Włodzimierz Bogdanowicz
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3185

Realizacja programu wspierania biznesu, a w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezależnie od wartości merytorycznej i formy prawnej programów wspierania, wymaga określenia charakteru realizujących je instytucji, zakresu ich działania i uprawnień oraz rodzaju i charakteru w...