Kreacja pieniądza - strona 26

Makroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

kreacji pieniądza. „bank państwa” (finansowanie deficytu i zarządzanie długiem) - bank centralny...

Makro - ściągi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3892

przez banki z podmiotami niebankowymi. Mnożnik Kreacji Pieniądza - obrazuje zmiany w ilości pieniądza wywołaną...

Finanse (27stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498

. Jakość pieniądza 12.4. Formy pieniądza 12.5. Kreacja pieniądza 12.6. Podmioty, cele instrumentów polityki...

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 8939

jako tworzywo zjawisk finansowych 1. Istota i cechy współczesnego pieniądza 2. Zasady kreacji pieniądza 3...

Inflancja - przeglad podstawowych pojęć

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja...

Pojęcia z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666

pieniądza jest równa wielkości zaoferowanej. Mnożnik kreacji pieniądza - obrazuje wielkość zmiany zasobu...