Krawężnik - strona 3

Wieże - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Jerzy Czarnecki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 854

wież polegają na wzroście sił w krzyżulcach wskutek skrócenia prętów krawężników ...

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie chodników. 5...

Pomost drogowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218

się poza jezdnią przy krawężnikach w odległości nie mniejszej niż 0,2 m; osie odwodnienia mogą być stosowane...

Wykład - trasowanie kanałów

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Fijewski
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2653

.) powinno być równoległe do: - osi ulic (krawężników, chodników), - linii rozgraniczających zabudowy, - istniejącego...

Materiały ścienne - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

dróg i placów to głównie płyty chodnikowe, krawężniki, obrzeża betonowe. Płyty chodnikowe różnią...

Prefabrykacja w budownictwie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1582

konstrukcyjne mostów , wiaduktów , przejazdów i przejść, przepusty, płyty drogowe i chodnikowe, krawężniki...