Wieże - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wieże - omówienie  - strona 1 Wieże - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Wieże - różnego przeznaczenia są smukłymi konstrukcjami utwierdzonymi w fun­damentach. Najczęściej służą do pod­trzymywania sztywnych radiatorów fal krótkich lub anten fal ultrakrótkich, a cza­sem anten fal średnich. Wieże są znacznie cięższe od spełniających podobną funkcję masztów; są jednak bardziej sztywne, a ponadto zajmują dużo mniejszą powierzchnię Stalowe wieże radiowe i telewizyjne są najczęściej konstrukcjami kratowymi przestrzennymi o przekroju poprzecznym w kształcie wiełokąta foremnego, zwy­kle trójkąta lub kwadratu, rzadziej sześcio- czy ośmiokąta. W przypadku gdy antena wywołuje dużą siłę poziomą, stosuje się prostokątny przekrój wieży. Kon­strukcje wieżowe pełnościenne stosuje się coraz częściej, zwłaszcza przy niewiel­kich wysokościach, najczęściej o przekroju rury okrągłej. Konstrukcjom wież nadaje się z reguły zbieżność ku górze, przy czym zarys tej zbieżności może być prostoliniowy, paraboliczny lub hiperboliczny. Przestrzenne konstrukcje wież o przekroju wielokątnym (oprócz wież trójkąt­nych) należy stężać poprzecznymi przeponami, umieszczonymi zwykle w odle­głości nie większej niż 10 m. Przepony stosuje się również w tych miejscach, w których jest zaczepione obciążenie lub wieża zmienia zasadniczo kształt. Obliczanie wież W układzie obliczeniowym statycznym wieża jest wspornikiem kratowym ści­skanym i zginanym, a w przypadku dźwigania poziomej sieci antenowej — do­datkowo skręcanym (w przypadku zerowania połowy sieci). Wieże można obliczać wg teorii I rzędu, przyjmując schemat pionowego wspornika utwierdzonego w fundamencie. Wyznaczanie sił osiowych w prętach wież nie sprawia większych trudności przy korzystaniu z komputerów. Uwzględnia się wówczas zarówno zginanie jak i skręcanie, mogą też być uwzględnione wpływy II rzędu, które w przypadku wież polegają na wzroście sił w krzyżulcach wskutek skrócenia prętów krawężników


(…)


Wieże - różnego przeznaczenia są smukłymi konstrukcjami utwierdzonymi w fun­damentach. Najczęściej służą do pod­trzymywania sztywnych radiatorów fal krótkich lub anten fal ultrakrótkich, a cza­sem anten fal średnich. Wieże są znacznie cięższe od spełniających podobną funkcję masztów; są jednak bardziej sztywne, a ponadto zajmują dużo mniejszą powierzchnię Stalowe wieże radiowe i telewizyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz