Wieże i maszty - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 3150
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wieże i maszty - omówienie  - strona 1 Wieże i maszty - omówienie  - strona 2 Wieże i maszty - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

WIEŻE I MASZTY
• Charakterystyczną cechą budowli typu wieżowego i masztowego jest bardzo
duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych i występujące w nich
stosunkowo małe siły pionowe.
• Budowle te są z reguły konstrukcjami przestrzennymi i stanowią konstrukcję
kratową lub walcową powłokę z blach.
• Budowle typu wieżowego są z reguły wolno stojące, natomiast budowle
masztowe utrzymywane są w pozycji pionowej za pomocą układu odciągów.
• Wieże są konstrukcjami utwierdzonymi w fundamencie i pracującymi jako
wsporniki obciążone poziomym działaniem wiatru i siłami skupionymi
pochodzącymi od anten lub sieci anten.
• Maszty są obciążone podobnie, lecz opierają się na fundamencie
przegubowo, a obciążenie poziome przenoszone jest przez odpowiednio
rozmieszczone liny odciągowe. Trzon masztu pracuje więc jako belka ciągła
oparta na sprężystych podporach, ściskana i zginana.
• Przykłady konstrukcji: wieża, komin, maszt z odciągami,wieża obserwacyjna
• Wieże oraz maszty radiowe i telewizyjne mają identyczne przeznaczenie,
służą do podtrzymywania anten.
• Wybór konstrukcji – maszt czy wieża – podyktowany jest zwykle takimi
względami, jak: wymagana wysokość, wielkość, rodzaj obciążeń oraz
terenowe warunki lokalizacji.
• Wysokość konstrukcji bywa bardzo znaczna, sięga 400 – 500 m, a nawet i
więcej. Maszt w Gąbinie miał 644 m.
• Specyficznymi obciążeniami wież i masztów są obciążenia:
oblodzeniem (sadzią ) i wiatrem.
• Obciążenie sadzią (oblodzeniem) występuje przy niewielkich mrozach
wskutek pokrywania się konstrukcji mokrym śniegiem lub zamarzającą
mżawką.Grubość pokrywy lodowej waha się w granicach 0,9 – 3,0 cm i
uzależniona jest od strefy klimatycznej dla śniegu. Wielkość obciążenia
i grubość sadzi podaje norma przedmiotowa PN-87/B-02013.
• Obciążenie wiatrem w przypadku budowli masztowych i wieżowych jest
obciążeniem decydującym o wymiarach przekrojów konstrukcji. Obciążenie
wiatrem ma charakter statyczny i dynamiczny. Przy ustalaniu obciążenia
konstrukcji zakłada się, że wiatr wieje poziomo w kierunku powodującym
najniekorzystniejsze obciążenie.Przykładowe kierunki działania wiatru dla
różnych przekrojów wież i masztów podano na rysunkach.
• Na rysunku przedstawiono
porównawczo obciążenia
wiatrem wieży, ustalone
według różnych norm
przedmiotowych, co
stwarza dodatkowe
trudności przy
projektowaniu konstrukcji.
• Obciążenie wyjątkowe. W masztach i wieżach niosących sieci antenowe
zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia konstrukcji wskutek rozluźnienia lub
zerwania się sieci po jednej stronie konstrukcji.
Konstrukcja wież
• Wieże spełniają bardzo różnorodne funkcje, najczęściej służą do
podtrzymywania sztywnych radiatorów fal krótkich lub anten fal ultrakrótkich,
rzadziej fal średnich.
• Wieże są znacznie cięższe od spełniających tę samą funkcję masztów; są
jednak bardziej sztywne, a ponadto zajmują mniejszą powierzchnię.
• Stalowe wieże są najczęściej konstrukcjami kratowymi przestrzennymi o
przekroju poprzecznym w kształcie wielokąta foremnego, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz