Konstrukcje masztów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcje masztów - omówienie - strona 1 Konstrukcje masztów - omówienie - strona 2 Konstrukcje masztów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Konstrukcje masztów
Maszty z reguły wykonuje się jako konstrukcje będące podporami anten lub
sieci anten, bądź też jako promieniujące anteny.
• Maszty są konstrukcjami lżejszymi i tańszymi od wież, lecz wymagają dużej
powierzchni zabudowy i są droższe w użytkowaniu ze względu na
konieczność stałego nadzoru prostoliniowości trzonu i naciągu odciągów.
• Maszt jest budowlą składającą się z trzonu, fundamentu głównego, lin
odciągowych wraz z izolatorami i urządzeniami napinającymi oraz
fundamentów odciągów. Zakładanie izolatorów na odciągach jest konieczne
ze względu na indukcję prądu w odcinkach odciągów wskutek silnego
promieniowania anteny głównej.
• Całkowita wysokość masztu zależy od założeń projektowych i
technologicznych. Szerokość trzonu może być zmienna, jeżeli jest on
przytrzymywany na jednym poziomie, lub stała jeśli odciągi podtrzymują go w
kilku poziomach.
• W trzonach o przekroju stałym stosunek szerokości do wysokości powinien
być zawarty w granicach od 1/50 – 1/150 w trzonach kratowych, a w trzonach
rurowych nawet do 1/230.
• W ustrojach masztowych stosuje się trzony kratowe o przekroju trójkątnym
lub czterokątnym, zwykle kwadratowym.
• W zależności od przekroju trzon masztu jest podtrzymywany grupami
złożonymi z trzech lub czterech odciągów. Najczęściej kąt nachylenia
odciągów do poziomu przyjmuje się około 45o, przy odciągach równoległych i
kąt nachylenia górnego odciągu 50 – 60o przy zamocowaniu odciągów w
jednym fundamencie .
• Maszty trójgraniaste mają przewagę nad materiałami czterograniastymi ze
względu na mniejszą liczbę odciągów i fundamentów.
• Izolatory są ważnymi elementami masztów, ze względu na konieczność
odizolowania konstrukcji.
• Na konstrukcje nośne masztów stosuje się stale St3S, 18G2, R35, R45, na
odciągi liny z drutu stalowego.
• Wysokość trzonu masztu jest podyktowana względami technologicznymi,
natomiast jego szerokość wynika zwykle z warunku stateczności.Smukłość
odcinków trzonów pomiędzy poziomami odciągów zawiera się zwykle między
60 – 100 w masztach niższych, natomiast w masztach wysokich może
osiągnąć nawet wartość 150.
• Maszty o konstrukcji kratowej, zwłaszcza o przekroju trójkątnym, zwykle
wykonuje się z rur jako elementów dających najmniejsze zużycie
materiałów.Obecnie coraz częściej stosuje się pręty okrągłe pełne.Przy
mniejszych wysokościach masztu na krawężniki i rozpórki stosuje się rury,
natomiast skratowania wykonuje się z profili okrągłych lub kątowników.
• Szczegóły rozwiązań
węzłów kratownic
bocznych masztu o
przekroju trójkątnym
pokazano na rysunku
• Podobnie jak wieże, maszty o przekroju trójkątnym nie wymagają stosowania
przepon. W przypadku trzonu czworokątnego przepony są konieczne i należy
je konstruować.
• Układ skratowania masztu powinien być bardzo prosty. Najczęściej stosuje
się kratę W bez lub z rozpórkami, a czasem układ krzyżowy.
• Najniższy segment masztu musi być tak usytuowany, aby umożliwić oparcie
na kulistym łożysku.
• Poszczególne segmenty masztu wykonuje się ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz