Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Pytania testowe wraz z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rewizja finansowa
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 1953

realizowany jest przez: a .Komisję Nadzoru Audytowego b .Ministra Finansów c .Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów...

Egzamin 2013

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rewizja finansowa
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1743

i ich samorządzie zad. 16 Prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów: a) jest powoływany przez Ministra Finansów b...

Badanie sprawozdań fginansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

rewidenci tworzą samorząd biegłych rewidentów, zwany dalej "Krajową Izbą Biegłych Rewidentów". 2. Krajowa...

Czy podatki są potrzebne?

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

. Do jego kompetencji należy m.in. nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (Departament Rachunkowości), nad organami...

Podatki-definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

. Do jego kompetencji należy m.in. nadzór nad Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (Departament Rachunkowości), nad organami...

Rewizja finansowa - wykłady, dr Andrzejewski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Mariusz Andrzejewski
Pobrań: 742
Wyświetleń: 6475

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG. Kodeks Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów. Notatki z wykł...