System kontroli jakości prac rewizyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System kontroli jakości prac rewizyjnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 10 25.04.2012
SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI PRAC REWIZYJNYCH
Kontrola jakości prac rewizyjnych:
publiczny system kontroli jakości- realizowany na najwyższym szczeblu zarządzania w państwie w postaci tzw. systemu nadzoru publicznego. W Polsce jest to Komisja Nadzoru Audytowego (KNA)
korporacyjny system kontroli jakości- jego organizację i wdrożenie powierza się krajowym organizacjom zawodowym (korporacjom) obejmującym biegłych; w Polsce realizowany przez KIBR za pomocom specjalnie powołanego do tego celu organu jakim jest Krajowa Komisja Nadzoru.
wewnętrzny system kontroli jakości- najważniejsze ogniwo tego systemu, powinno być realizowane przez każdą firmę audytorską (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych). Za jego organizację, wdrożenie i realizację odpowiedzialność ponosi kierownictwo firmy audytorskiej.
KNA sprawuje nadzór publiczny nad:
wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta,
działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
W skład KNA wchodzi 9 członków powoływanych przez Ministra Finansów, w tym
dwóch przedstawicieli Ministra Finansów (funkcję przewodniczącego sprawuje sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów),
dwóch przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego (funkcję zastępcy przewodniczącego pełni jeden z nich),
przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,
dwóch przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów rekomendowanych przez KRBR,
przedstawiciel organizacji pracodawców,
przedstawiciel GPW S.A. w Warszawie.
Korporacyjny system kontroli jakości:
wybór kontrolerów realizujących konkretne zlecenie kontroli, musi przebiegać zgodnie z obiektywną procedurą zaprojektowana tak, aby zapewnić, że między kontrolerami a kontrolowanym biegłym rewidentem lub firmą audytorską nie zachodzą konflikty interesów,
zakres kontroli musi obejmować ocenę z mającymi zastosowanie standardami rewizji finansowej i wymogami dotyczącymi niezależności oraz ocenę systemu wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej,
kontrole mające na celu zapewnienie jakości muszą być przeprowadzane co najmniej raz na 6 lat, a w podmiecie badającym jednostki zainteresowania publicznego raz na 3 lata,
ogólne rezultaty funkcjonowania systemu zapewnienia jakości, muszą być corocznie publikowane (w Internecie)
Wewnętrzny system kontroli jakości
Każdy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ma obowiązek opracować, wdrożyć i stosować wewnętrzny system kontroli jakości. System ten powinien być tak zaprojektowany, aby dostarczał wystarczającej pewności, że zarówno podmiot jak i jego pracownicy (biegli rewidenci) stosują standardy zawodowe oraz przestrzegają wymogi regulacyjne i prawne, a wydane sprawozdania i opinie są odpowiednie do okoliczności.

(…)

… przez biegłego rewidenta
Podstawowym zakresem działalności biegłego rewidenta jest wykonywanie czynności rewizji finansowej.
Dodatkowo może on wykonywać usługi określone w UoBR:
usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
doradztwo podatkowe,
prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
działalność wydawnicza lub szkoleniowa, w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz